Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletnega portala Slovensko.je so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18; v nadaljevanju: »ZVPot«), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; »ZEKom-1«) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; »ZVOP-1«).

Podatki o upravljavcu spletnega portala Tatjana Domadenik Domedia s.p. v nadaljevanju tudi: »Slovensko.je«; »upravljavec«).

DOMEDIA, Tatjana Domadenik s.p.

Priolova cesta 10, Morje, 2313 Fram

Telefon:040-593-460

Elektronski naslov: info@slovensko.je

Matična številka: 8507899000

Zavezanec za DDV: Ne

Davčna številka: 68426151

Transakcijski račun odprt pri: Nova KBM d.d.

IBAN: SI56 0400 0026 6023 508

BIC: KBMASI2X

Z uporabo spletnega mesta Slovensko.je se uporabnik strinja s Splošnimi pogoji poslovanja portala Slovensko.je (v nadaljevanju: »Pogoji poslovanja«). Sprejem Pogojev poslovanja je pogoj za registracijo na spletnem mestu. Upravljavec  spletnega mesta Slovensko.je  si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Pogoje poslovanja, vsakršne koli spremembe Pogojev poslovanja bodo objavljene na spletni strani Slovensko.je/ Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta in vsakokratni Pogoji poslovanja so dostopni na spletnem mestu: https://slovensko.je/pogoji-poslovanja

Spletni portal Slovensko.je je posrednik med kupci in prodajalci.

Registracija uporabnika

Ob registraciji  na portalu Slovensko.je obiskovalec pridobi uporabniško ime ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabniško ime uporabnik izbere sam ob registraciji in ga kasneje več ni možno spremeniti. Uporabnik se registrira kot kupec, če želi na spletnem portalu Slovensko.je opraviti nakup. Izvedba naročila izdelkov je možna brez registracije.

Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Vsak kupec lahko ob izpolnjevanju  pogojev, ki so navedeni v Splošnih pogojih za prodajalce postane prodajalec na portalu Slovensko.je

Vsak uporabnik spletnega portala Slovensko.je s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov, kot je določeno v Politiki varstva osebnih podatkov, dostopni na Politika varstva osebnih podatkov.

Ponudba

Ponudba na portalu Slovensko.je, se zaradi njegove narave lahko zelo hitro spreminja.  Izdelkov, ki so v ponudbi na spletnem portalu, ni možno prevzeti na naslovu podjetja, saj podjetje Domedia Tatjana Domadenik S.P. ne upravlja z zalogami izdelkov in jih ne skladišči.

Cene

Cene storitev, ki jih opravlja upravljavec portala Domedia, Tatjana Domadenik s.p. ne vsebujejo DDV saj nismo davčni zavezanec.

Vse cene so zapisane v evrih (€). Cene izdelkov  določajo prodajalci sami. Ali cene vsebujejo DDV ali ne je odvisno od tega, ali je prodajalec davčni zavezanec ali ne.

Kraja intelektualne lastnine.

Vsakršno kopiranje posameznih delov, oziroma spletne strani v celoti je brez pisnega dovoljena prepovedano.

Odstop potrošnika od pogodbe

Vsa vračila in reklamacije se vršijo izključno med uporabnikom na portalu Slovensko.je in kupcem izdelka.

Akcije in kode za popust

Akcijske cene in kode za popust določajo prodajalci izdelkov sami. Izdelki  z znižano ceno so praviloma označeni in jih je enostavno ločiti od ostalih.

 Pravila in cene dostave ter možnost osebnega prevzema

Pravila in cene dostave oziroma prevzema naročenih artiklov določa prodajalec, ki je registriran na portalu  sam.

Tako, da se cena poštnine in pravila dostave lahko razlikujejo od prodajalca do prodajalca.

Pravila in pogoji dostave so praviloma opisani  na strani izdelka pod zavihkom »Poštnina.«

Kadar izdelke naročate pri dveh ali več različnih prodajalcih hkrati, preverite pogoje pri vsakem izmed prodajalcev.

Nekateri prodajalci omogočajo tudi osebni prevzem.

Naročanje izdelkov-sklepanje pogodbe na daljavo

Z oddajo ponudbe na oglas in sprejemom te ponudbe s strani uporabnika, ki je oglas objavil, se med uporabnikom in kupcem vzpostavi pogodbeno razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja se rešujejo izključno med uporabnikom in kupcem. Uporabniki in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Uporabniki in kupci s sprejemom Pogojev poslovanja spletnega mesta prevzamejo tveganja, povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki in kupci.

UREDNIŠKA POLITIKA

Za vsebine na portalu Slovensko. je skrbijo upravitelj portala Slovensko.je(Oglaševalska vsebina), prodajalci  in uporabniki portala. Vsak uporablja vse storitve portala  na lastno odgovornost in v celoti jamči za pravne ter stvarne napake na vsebini in zakonitost vsebine, ki jo posreduje ter je osebno odgovoren za objavljene podatke.

Upravitelj portala  ne nadzoruje vsebine  in podatkov, ki jih prodajalci  in  člani posredujejo na spletni portal, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Uredništvo si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke, ki jih ustvarjajo kupci in prodajalci.

Komentarji

Izdelke nekaterih prodajalcev na portalu Slovensko.je lahko prijavljeni uporabniki komentirajo. Komentarje odobri prodajalec izdelka. Upravljavec portala Slovensko.je ne odgovarja za vsebino komentarjev.

Avtor komentarja je prestavljen z uporabniškim imenom, ki ga ob registraciji določi sam.

Odgovornost in odškodnina

Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega portala Slovensko. je, nastale iz razmerja med uporabnikom in kupcem.

Upravljavec si pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem portalu Slovensko.je ali njegovemu upravljavcu. Pravico presoje o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.

Upravljavec ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta. Upravljavec ne jamči za uspešnost uporabe spletnega portala. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do takšnega dogodka prišlo zaradi naklepnega in malomarnega ravnanja upravljavca, z namenom škodovanja uporabniku. Portal Slovensko.je si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala.

Upravljavec spletnega portala Slovensko.je si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje.

Prodajalci

Prodajalec je prebral tudi  Pogoje uporabe za prodajalce, ki se nahajajo na naslednji povezavi.

Splošni pogoji sprejeti dne: 16.10. 2019