Splošni pogoji poslovanja za prodajalce na portalu Slovensko.je

Splošni pogoji poslovanja za prodajalce na portalu Slovensko.je

Splošni pogoji spletnega portala Slovensko.je so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18; v nadaljevanju: »ZVPot«), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; »ZEKom-1«) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; »ZVOP-1«).

Podatki o upravljavcu spletnega portala: Domedia, Tatjana Domadenik s.p. (v nadaljevanju tudi: »Slovensko.je«; »upravljavec«).

DOMEDIA, Tatjana Domadenik s.p.

Priolova cesta 10, Morje, 2313 Fram

Telefon: 040-593-460

Elektronski naslov: info@slovensko.je

Matična številka: 8507899000

Zavezanec za DDV: Ne

Davčna številka: 68426151

Transakcijski račun odprt pri: Nova KBM d.d.

IBAN: SI56 0400 0026 6023 508

Z uporabo spletnega mesta Slovensko.je se uporabnik strinja s Splošnimi pogoji poslovanja za prodajalce na portalu Slovensko.je (v nadaljevanju: »Pogoji poslovanja«). Sprejem Pogojev poslovanja je pogoj za registracijo na spletnem mestu. Upravljavec  spletnega mesta Domedia, Tatjana Domadenik s.p.  si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Pogoje poslovanja, vsakršne koli spremembe Pogojev poslovanja bodo objavljene na spletni strani Slovensko.je. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta in vsakokratni Pogoji poslovanja so dostopni na spletnem mestu https://slovensko.je/pogoji-poslovanja-za-prodajalce/

Spletni portal Slovensko.je je posrednik med kupci in prodajalci.

Registracija prodajalne

Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora na datum registracije dopolniti vsaj 15 let. Uporabnik je dolžan ob registraciji izpolniti obvezna polja. Uporabnik je dolžan navesti resnične podatke. Navajanje napačnih podatkov ali izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

Vsak uporabnik spletnega portala Slovensko.je s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov, kot je določeno v Politiki varstva osebnih podatkov, dostopni na Politika varstva osbnih podatkov.

Pravne osebe, s.p.-ji in fizične osebe z registriranim osebnim dopolnilnim delom (v nadaljevanju: »uporabniki«) lahko na portalu Slovensko.je prodajajo, oglašujejo svoje storitve in oddajajo male oglase le tako, da registrirajo račun in sprejmejo Pogoje poslovanja. Pri oglaševanju preko spletnega mesta Slovensko.je  uporabniki dolžni spoštovati določbe ZVPot. Spletni portal ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med uporabniki in potencialnimi kupci oziroma uporabniki storitev. Upravljavec za uporabnike nudi le storitev posredovanja in objave oglasa.

Uporabnik izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.

Naročniški paketi

Storitev objave oglasov je brezplačna za vse uporabnike. Po registraciji lahko pričnete z urejanjem prodajalne in dodajanjem izdelkov. V kolikor upravljalec spletnega portala Slovensko.je meni, da izdelek ni primeren za objavo si pridružuje pravico, da izdelka ne objavi.

Prodaja in oglaševanje izdelkov

Upravljavec portala Slovensko.je ne odgovarja za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta oglas odda. V primeru, da uporabnik posameznik nima ustrezno urejenega statusa, pa mali oglas vseeno objavi, si upravljavec pridržuje pravico do izbrisa njegovega oglasa.

Uporabnik spletnega portala Slovensko.je se zavezuje, da bodo vsi njegovi objavljeni oglasi resnični. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali morebitnih drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico obvestitve in sodelovanja s pristojnimi organi.

Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Z oddajo ponudbe na oglas in sprejemom te ponudbe s strani uporabnika, ki je oglas objavil, se med uporabnikom in kupcem vzpostavi pogodbeno razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja se rešujejo izključno med uporabnikom in kupcem. Uporabniki in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Uporabniki in kupci s sprejemom Pogojev poslovanja spletnega mesta prevzamejo tveganja, povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki in kupci.

Z registracijo na portalu Slovensko. je, se kot prodajalec strinjate z uporabo avdiovizualnih ter ostalih vsebin  za promocijske namene portala in izdelkov. Oglaševanje spletnih strani in izdelkov, ki niso del ponudne portala Slovensko.je ni dovoljeno.

Registrirani prodajalci sami skrbijo za svojo prodajalno, po registraciji so jim na voljo navodila za vodenje prodajalne na Slovensko.je

Kontaktiranje kupcev

Vse podatke, ki so oddani ob naročilu izdelka, sme prodajalec na portalu  uporabiti izključno za potrebe priprave in obdelave naročila. V primeru, da si poleg prodajalne na portalu Slovensko.je lastite tudi lastno spletno prodajalno, je kakršnokoli oglaševanje te prodajalne ali nagovarjanje kupcev, naj izdelek kupijo neposredno pri vas prepovedano. Povezave na spletna mesta, ki vodijo na strani zunaj spletnega mesta Slovensko.je , so prepovedane. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico presoje, kakšno povezavo dovoli ali ne.

Kršitve

V primeru ugotovitev kršitev lahko ob neupoštevanju opozorila prodajalca izključimo iz portala brez povrnitve letne naročnine.

Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave oglasa, v kolikor meni, da bi takšna objava lahko škodovala spletnem mestu Slovensko.je

Vsebina spletnega portala Slovensko.je je avtorsko zaščitena. Vsakršno kopiranje ali uporaba kateregakoli dela spletnega portala Slovensko.je, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, je prepovedano. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj oglas.

 Odgovornost in odškodnina

Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega portala Slovensko. je, nastale iz razmerja med uporabnikom in kupcem.

Upravljavec si pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem portalu Slovensko.je ali njegovemu upravljavcu. Pravico presoje o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.

Upravljavec ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta. Upravljavec ne jamči za uspešnost uporabe spletnega portala. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do takšnega dogodka prišlo zaradi naklepnega in malomarnega ravnanja upravljavca, z namenom škodovanja uporabniku. Portal Slovensko.je si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala.

Upravljavec spletnega portala Slovensko.je si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje.

Pregled izdelkov

Ob registraciji novega prodajalca, se vsi izdelki pred objavo pregledajo. S tem dosežemo višjo kakovost izdelkov. V primeru, da ugotovimo, da izdelki še niso primerni za objavo, prodajalca o tem obvestimo. Izdelke in uporabniški profil pregledamo v najkrajšem možnem času.

Vračilo izdelkov in reklamacije

V primeru reklamacij in vračila izdelkov je prodajalec dolžan delovati v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Vsa vračila in reklamacije se vršijo izključno med uporabnikom na portalu Slovensko.je in kupcem izdelka.

Prenehanje dejavnosti

V primeru s prenehanjem dejavnosti nas o tem predhodno obvestite, da vam predčasno izdamo račun in z vami pravočasno uredimo vse v zvezi s prenehanjem sodelovanja.

Provizija

Provizija je za vse izdelke in uporabnike registirane po 11.10. 2020 na portalu enaka in znaša 20% . Provizijo uporabniki odvisno od prodaje plačujejo enkrat na mesec, po prejetem računu. Upravljavec spletnega portala si pridružuje pravico, da vrednost provizije kadarkoli spremeni oz. je v določenih časovnih obdobjih ne obračunava. Prodajalec se z registracijo in objavo izdelkov obvezuje k rednemu plačilu provizije od prodaje in dodatnih storitev. V nasprotnem primeru lahko upravljalec odstrani izdelke iz ponudbe.

Vračilo provizije

Vračilo provizije je od upravljalca portala možno zahtevati do 14 dni po vračilu izdelka oz. prejemu reklamacijskega zahtevka s strani kupca. Za vračilo kupnine je k zahtevku potrebno predložiti dokazilo o vrnjenem izdelku. Morebitnih stroškov pošiljanja prodajalcem ne vračamo.

Oglaševanje na družbenih omrežjih

O načinu in času oglaševanja odloča uredništvo spletnega portala Slovensko.je. Če  imate pri oglaševanju posebne zahteve, o načinu in času oglaševanja vam je na voljo ugodno plačljivo oglaševanje. Za pričetek izvajanja dogovorjene storitve je potrebno plačati izdani predračun

Splošni pogoji za prodajalce na portalu Slovensko.je začnejo veljati dne: 12.10. 2020.